Кооперативна Академія

Типи кооперативів

28.02.2017

Кооператив має задовольняти потреби своїх членів та сприяти зростанню їх добробуту. Оскільки потреби бувають різні, тож і кооперативи бувають декількох видів.

Споживчі Кооперативи

Споживчі кооперативи – це підприємства, що належать споживачам і демократично управляються ними. Кооперативи створюються для задоволення потреб і сподівань своїх членів. Вони діють в рамках ринкової системи, незалежно від держави, як форма взаємної допомоги, орієнтованої на надання якісних послуг, а не отримання прибутку. Споживчі кооперативи часто приймають форму магазинів, які належать покупцям і управляються ними, наприклад продовольчі кооперативи. Однак, є багато видів споживчих кооперативів, що працюють в таких сферах як охорона здоров’я, страхування, житло, комунальні послуги тощо.

В деяких країнах споживчі кооперативи відомі як товариства роздрібної торгівлі або retail cooperatives, хоча їх не слід плутати з кооперативами роздрібних торгівців, членами яких є підприємства роздрібної торгівлі, а не споживачі.

Споживчі кооперативи, в свою чергу, можуть утворювати федерації кооперативів. Федерації можуть організовувати кооперативні гуртові товариства, через які споживчі кооперативи колективно закуповують товари за оптовими цінами. Вони також можуть організовувати власне виробництво.

Дізнатися більше…

 

Кредитні Спілки

Кредитна спілка – це фінансовий кооператив, що належить своїм членам, демократично ними контролюється, і працює з метою збереження заощаджень, надання кредитів за вигідними цінами, а також надання інших фінансових послуг своїм членам. Іноді кредитні спілки також надавають послуги, призначені для підтримки розвитку громад та сталого міжнародного розвитку на місцевому рівні, тому іх можна назвати фінансовими установами розвитку громад.

У світі системи кредитних союзів значно різняться за розміром загальних активів системи, середнім розміром активів кредитної спілки (від декількох членів до установ з активами у кілька мільярдів доларів і сотнями тисяч членів).

Дізнатися більше…

 

Сільськогосподарські Кооперативи

Існує багато різновидів сільськогосподарських кооперативів: сільськогосподарські обслуговуючи кооперативи, які надають різні послуги своїм членам (індивідуальним сільським господарствам); сільськогосподарські виробничі кооперативи, де виробничі ресурси (земля, техніка) об’єднуються у спільне господарство; збутові, закупівельні, кредитні та багатопрофільні сільськогосподарські кооперативи.

Приклади сільськогосподарських виробничих кооперативів – це кібуци в Ізраїлі, сільськогосподарські підприємства, що належать спільнотам селян та колективно керуються ними; Longo Mai та інші. Іноді до сільськогосподарської виробничої кооперації зараховують колгоспи соціалістичних країн, проте це були швидше державні сільськогосподарські підприємства, ніж вільні об’єднання, якими є кооперативи.

Найпоширенішою у світі формою сільськогосподарської кооперації є сільськогосподарські обслуговуючи кооперативи. Є два основних типи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: закупівельні та збутові (маркетингові) кооперативи. Закупівельні кооперативи постачають своїм членам необхідні матеріали  для сільськогосподарського виробництва: насіння, добрива, паливо, техніку тощо. Маркетингові кооперативи створюються фермерами для обробки, пакування і збуту сільськогосподарської продукції (рослинництво і тваринництво). Фермери у світі також широко використовують кредитні кооперативи як джерело фінансування для збільшення оборотних коштів та капітальних інвестицій.

Дізнатися більше…

 

Виробничий кооператив

Виробничий кооператив – це підприємство, що знаходиться у спільній власності та під спільним управлінням його працівників. Спільне управління може набувати різних форм:

  • кожен працівник-власник бере пряму участь в процесі прийняття рішень,
  • керівники і адміністрація обираються працівниками-власниками з їх середовища;
  • керівництво є найманими працівниками кооператива.

У класичному виробничому кооперативі всі паї належать його працівникам, і кожен член має один голос, незалежно від кількості паїв, якими він володіє. Більшість працівників виробничого кооперативу є його пайовиками, і більшість паїв перебуває у його працівників.

Дізнатися більше…

 

Житлово-будівельний кооператив

Житлово-будівельний кооператив – це об’єднання, окремих осіб чи сімей, які співпрацюють з метою збудувати для себе житло.

Члени житлово-будівельного кооперативу купують будівельні матеріали та співпрацюють з іншими членами на етапі будівництва. Після зведення будинку члени зазвичай володіють помешканнями самостійно. У деяких випадках дороги, парки та комунальне господарство продовжують перебувати у власності кооперативу.

Члени будівельного кооператива можуть самостійно приймати участь у будівництві, або звертатися до послуг будівельників. Для придбання будівельних матеріалів та оплати праці робітників можуть використовуватися кредитні кошти.

Після завершення будівництва, для управління будинком може бути створено житловий кооператив.

Основними законодавчими документами в діяльності житлово-будівельного кооперативу є Закон України «Про кооперацію»  та Примірний статут ЖБК, затверджений постановою Ради міністрів УРСР від 30.04.1985 р. № 186.

Згідно пункту 1 Примірного статуту  «Житлово-будівельний кооператив організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, – одно- і двоквартирних житлових будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками) ».

Ст. 384 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 р. передбачає, що член житлово-будівельного кооперативу має право володіти і користуватися, а за згодою кооперативу –  і розпоряджання квартирою, яку він займає в кооперативному будинку, якщо він не викупив її. А в разі викупу квартири, член ЖБК стає її власником.

Крім цього, Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверджене наказом Мін’юсту від 07. 02. 2005 р. № 7/5 передбачає можливість оформлення права власності з видачею свідоцтва лише тим членам ЖБК, які повністю внесли свої пайові внески.

Дізнатися більше…

 

Отже обирайте потрібний вам тип кооперативу і дізнавайтесь про нього більше!