Кооперативна Академія

Команда

Команда тренерів КА

Буртак Софія

PhD політичних наук. Менеджерка Кооперативної Академії, тренінгових і гендерних програм

З 2010 року займається супроводом створення та розвитком кооперативних організацій. Під час стажування в США досліджувала питання жіночого лідерства. Перебуваючи в Канаді вивчала досвід ефективних кооперативних формувань та їх об’єднань, а також систему кооперативного навчання.

Сертифікована тренерка з організаційного розвитку Європейського Альянсу УМСА, програми Уповноважувальна освіта із трансформації конфліктів, з розвитку кооперативних організацій канадської мережі CoopZone.Сертифікований курс Медіації (НЮУ ім Ярослава Мудрого)

Організувала Тренінги для тренерів “Кооперативні Студії” як курс із 17 тематик для українських тренерів та викладачів спільно із Michel Lafleur, професора Навчально-дослідного інституту Університету Шербрук (Канада).

Захистила дисертацію на тему: «Етичний вимір поняття політичного як комунікативного процесу», має ряд публікацій, які присвячені владі, комунікації та системі деліберативної моделі демократії.

Проводила спільне українсько-канадське наукове дослідженні  «Організаційне навчання в кооперативах: шлях до успіху» результати якого було представлено на наукових конференціях ЄС, Канади та США.

Активна учасниця жіночого руху. Має досвід співпраці, консультування та реалізації проектів з Програмою розвитку ООН (UNDP), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO), національними проектами USAID, Danone Ecosystem Fund, Heifer Project International, Європейським банком реконструкції та розвитку (EBRD).

Волонтерка молодіжних програм, Президентка локальної Асоціація християнської молоді (YMCA-Lviv).

Спеціалізується на стратегічному плануванні, організаційно-функціональному аналізі та розвитку, моніторингу діяльності кооперативних організацій; гендерному аналізі та плануванні рівних можливостей жінок і чоловіків, жіночому лідерстві секретаріату в кооперативі, методології навчання для дорослих.

Медяник Наталія

Консультантка із питань бухгалтерського обліку та оподаткування в кооперативах

Понад 15 років консультує з питань бухгалтерського обліку та оподаткування в кооперативах.

Постійна консультантка міжнародних проектів та фондів з 2008 року, які працюють в напрямку розвитку сільськогосподарських кооперативі, з питань організації бухгалтерського обліку.

Пройшла стажування в Канаді, де вивчала досвід створення та функціонування місцевих кооперативів, а також особливості організації їх системи бухгалтерського обліку.

В рамках Тренінгу для тренерів “Кооперативні Студії” пройшла курс з розвитку кооперативних організацій (включав 17 модулів) від Michel Lafleur, професора Навчально-дослідного інституту Університету Шербрук (Канада) (https://www.usherbrooke.ca/).

Має досвід розробки облікової політики молочних, зернових та ягідних кооперативів, формування системи документообігу та вибору оптимальної системи оподаткування. Організовувала та супроводжувала процес діджеталізації облікової служби в кооперативах та була ініціаторкою розробки спеціальних функціональних додатків до систем автоматизованого бухгалтерського обліку для кооперативів.

Незмінна модераторка щорічного Колоквіуму бухгалтерів кооперативів.

Спеціалізується на системах обліку в кооперативах; звітність та оподаткування; оцінка якості роботи облікової служби та облікова політика; моніторинг фінансової звітності; організація та діяльність ревізійних комісій.

Безус Роман

​​Dr.Econ.Sc. Тренер з фінансової грамотності в кооперативах

Над темою «Фінансова грамотність в кооперативах» працює з 2013 в Проекті розвитку зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в Україні, а починаючи з 2018 в Проекті розвитку молочного бізнесу в Україні . Під час  стажувань в Німеччині (http://www.uni-goettingen.de/, https://www.hswt.de/, https://www.iamo.de), США (https://www.usda.gov/, https://agsci.psu.edu/), Франції (http://agriculture.gouv.fr/, http://www.inra.fr/, http://www.vetagro-sup.fr/, http://www.enfa.fr/, http://www.agencebio.org/), Канаді (https://www.usherbrooke.ca/), Латвії, Литви та Естонії вивчав досвід розвитку аграрного бізнесу, кооперації та сімейних ферм.

В рамках Тренінгу для тренерів “Кооперативні Студії” пройшов курс із 17 тематик розвитку кооперативних організацій від Michel Lafleur, професора Навчально-дослідного інституту Університету Шербрук (Канада) (https://www.usherbrooke.ca/).

Захистив дисертації на здобуття ступеню кандидата економічних наук  на тему: «Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості», доктора економічних наук «Формування організаційно-економічних засад розвитку виробництва органічної продукції». Має низку наукових публікацій (goo.gl/78rTvh).

Брав участь у проектах, що були реалізовані Європейським банком реконструкції та розвитку (EBRD), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO UN).

Розробив концепцію Груп із управління фермою (Farm Management Group) у молочному та зерновому бізнесі та успішно її реалізував в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Полтавській областях. Є учасником Scientific Team for Analysis and Research (EDF STAR) of European dairy farmers (https://www.dairyfarmer.net).

Розробив CORA (Cooperatives Rating) як систему порівняльної оцінки та бенчмарк кооперативів щодо ефективної діяльності, що дає можливість визначити кращі практики та приймати добрі рішення щодо розвитку.

Спеціалізується на техніко-економічному обґрунтуванні діяльності кооперативів, бізнес плануванні в кооперативах, управлінні  ресурсами та політиці кооперативних виплат, бюджетувані та Scorecard кооперативів; а також обліку, аналізу та прогнозу діяльності сімейних ферм.

Консультує молочарські, зернові, ягідні та медові кооперативи Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Полтавської областей.

Воловик Ірина

PhD економічних наук. Тренерка з менеджменту та планування в кооперативах

Над темою “Менеджмент кооперативів” працює з 2013 року в Проекті розвитку зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в Україні. З 2016 року супроводжує стратегічні сесії для зернових та молочних кооперативів. Проводить навчання з бізнес-планування для членів кооперативів, тренінги з фінансового аналізу для членів правлінь та ревізійних комісій, супроводжує підготовку бізнес-планів для кандидатів на фінансування Гендерного фонду. 

Проходила стажування в The Ohio State University, США (2017) (https://aede.osu.edu/), вивчала досвід роботи  кооперативів у Франції, Канаді, Тайвані, США.   В рамках “Кооперативних Студії” пройшла курс тренінгів для тренерів від Michel Lafleur, професора Навчально-дослідного інституту Університету Шербрук (Канада) (https://www.usherbrooke.ca/). В 2015 році успішно завершила он-лайн курс (експертний рівень) «Жінки та чоловіки: гендер для всіх», наданий викладачкою Києво-Могилянської академії Тамарою Марценюк через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about).

Розробила навчальний курс «Концепція кооперативного руху» для магістерської програми «Менеджмент в кооперативах».

Спеціалізується на стратегічному плануванні, бізнес-плануванні для кооперативів, управлінні проектами, фінансовому моніторингу результатів діяльності кооперативів, розробці інструментів ефективного менеджменту та керівництва в кооперативах.

Величко Олена

Тренерка з маркетингу послуг кооперативу

Над темою “Маркетинг кооперативів” працює з 2013 року в Проекті розвитку зерносховищ та сільскогосподарських кооперативів в Україні. Під час стажування в The Ohio State University (США) (https://aede.osu.edu/) вивчала досвід американських кооперативів та дорадників, які займаються розвитком та підтримкою кооперативів (https://cooperatives.cfaes.ohio-state.edu/).

В рамках “Кооперативних Студії” пройшла курс тренінгів для тренерів від Michel Lafleur, професора Навчально-дослідного інституту Університету Шербрук (Канада) (https://www.usherbrooke.ca/).

Проводила психографічне дослідження портрету сучасного кооператора як споживача послуг кооперативу серед молочарських та зернових кооперативів Дніпропетровської області. 

Розробила CORA (Cooperatives Rating) як систему порівняльної оцінки та бенчмарк кооперативів щодо ефективної діяльності, що дає можливість визначити кращі практики та приймати добрі рішення щодо розвитку.

Спеціалізується на виявленні потреб, оцінці рівня задоволеності членів та членкинь кооперативу, розробці комунікаційної стратегії кооперативу. Консультує молочарські, зернові та ягідні коперативи Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.