Кооперативна Академія

Що таке Кооператив

Кооператив – це самоврядне об’єднання осіб, які добровільно співпрацюють для їх взаємного соціального, економічного і культурного розвитку.

Кооператив може бути як некомерційною громадською організацією, так і підприємством, що належить і управляються людьми, які  користуються його послугами (споживчий кооператив) та / або людьми, які там працюють (виробничий кооператив).

Зародження кооперативного руху в Україні відбувалося на межі двох століть – ХІХ-го та ХХ-го. Українська кооперація виникла наприкінці ХІХ століття. Економічний панцир загниваючих політично-господарських організмів Російської та Австро-Угорської імперій, що панували на українських землях, гальмував розвій нового для них типу господарської організації мас, яка представляла якісно окрему здемократизовану форму економічного життя.