Кооперативна Академія

Типи кооперативів

Кооператив має задовольняти потреби своїх членів та сприяти зростанню їх добробуту. Оскільки потреби бувають різні, тож і кооперативи бувають декількох видів.

Споживчі кооперативи – це підприємства, що належать споживачам і демократично управляються ними. Кооперативи створюються для задоволення потреб і сподівань своїх членів. Вони діють в рамках ринкової системи, незалежно від держави, як форма взаємної допомоги, орієнтованої на надання якісних послуг, а не отримання прибутку. Споживчі кооперативи часто приймають форму магазинів, які належать покупцям і управляються ними, наприклад продовольчі кооперативи. Однак, є багато видів споживчих кооперативів, що працюють в таких сферах як охорона здоров’я, страхування, житло, комунальні послуги тощо.

Кредитна спілка – це фінансовий кооператив, що належить своїм членам, демократично ними контролюється, і працює з метою збереження заощаджень, надання кредитів за вигідними цінами, а також надання інших фінансових послуг своїм членам. Іноді кредитні спілки також надавають послуги, призначені для підтримки розвитку громад та сталого міжнародного розвитку на місцевому рівні, тому іх можна назвати фінансовими установами розвитку громад.

Існує багато різновидів сільськогосподарських кооперативів: сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які надають різні послуги своїм членам (індивідуальним сільським господарствам); сільськогосподарські виробничі кооперативи, де виробничі ресурси (земля, техніка) об’єднуються у спільне господарство; збутові, закупівельні, кредитні та багатопрофільні сільськогосподарські кооперативи.

Виробничий кооператив – це підприємство, що знаходиться у спільній власності та під спільним управлінням його працівників. Спільне управління може набувати різних форм:

Житлово-будівельний кооператив – це об’єднання, окремих осіб чи сімей, які співпрацюють з метою збудувати для себе житло.