Кооперативна Академія

Успішні історії

 

Зародження кооперативного руху в Україні

Зародження і становлення кооперативного руху в Україні відбувалося на межі двох століть – ХІХ-го та ХХ-го. Українська кооперація виникла наприкінці ХІХ століття. Економічний панцир загниваючих політично-господарських організмів Російської та Австро-Угорської імперій, що панували на українських землях, гальмував розвій нового для них типу господарської організації мас, яка представляла якісно окрему здемократизовану форму економічного життя.