Кооперативна Академія

Всесвітня мережа Кооперативів та РЕСУРСИ

Світовий кооперативний досвід є різним і специфічним до менталітету, культури та рівня розвитку секторів економіки. Велика кількість кооператорів вважає, що ми маємо свої специфічні умови кооперативного середовища і відважно намагаються вирішити проблеми становлення та розвитку кооперативів. Чому так трапляється?  Однією з причин є те, що нам не вистачає інформації та «живого» досвіду  країн-лідерів кооперативного руху.

Шановні колеги-кооператори!

Українці всього світу знаходили шляхи для об’єднання навколо прогресивної ідеї, згуртовуватися для спільної праці як для власної користі, так і для користі своєї громади, держави. Особливо це добре прослідковується на прикладі кредитно-кооперативного руху.

Тут ви знайдете літературу з питань кооперації, що може статися у пригоді.

1. “Соціальні основи кооперації”, М. Туган-Барановський – фундаментальне дослідження виникнення та розвитку кооперативного руху у світі до початку ХХ століття.

2. “Взаємодопомога як фактор еволюції”, П. Кропоткін – дослідження явища взаємодопомоги та кооперації для боротьби за існування проти складних умов життя.

3. “Бути чи мати?” Е.Фромм – дослідження психічної природи людини та багатьох світоглядних питань. Автор приходить до висновку про необхідність створення соціальних структур, заснованих на кооперації замість конкуренції.